O nas

MERKUR nepremičnine, d.d.

Podjetje Merkur je nastalo leta 1896 in se razraslo v mednarodno skupino Merkur Group z več kot 2800 zaposlenimi. Nad obvladujočim podjetjem Merkur, d. d., se je 9. januarja 2014 pričel postopek ponovne prisilne poravnave. Načrt finančnega prestrukturiranja je predvideval izčlenitev zdravih jeder, katerih predvidena prodaja, skupaj s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja, bi se v stečajnem postopku Merkurja, d.d., namenila za poplačilo upnikov Merkurja, d.d. S potrditvijo ponovne prisilne poravnave nad obvladujočim podjetjem Merkur, d.d., je skupina Merkur Group prenehala obstajati.

Zdravi jedri, Merkur trgovina, d.d., katere glavna dejavnost je trgovina, in MERKUR nepremičnine, d.d., katere glavna dejavnost je dajanje lastnih nepremičnin v najem ter upravljanje lastnih in tujih nepremičnin, sta bili s potrditvijo ponovne prisilne poravnave vpisani v sodni register in sta z dnem 13.11.2014 pričeli s poslovanjem. Nad družbo Merkur, d.d., je bil 14. 11. 2014 uveden stečajni postopek.

Na podlagi zgornjih dejstev je družba MERKUR nepremičnine, d.d., skladno z izčlenitvenim načrtom vstopila v pravice in obveznosti iz podpisanih pogodb in dogovorov namesto družbe Merkur, d.d.

Osnovni podatki:

Sedež: Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo

Matična številka: 67231144000

Davčna številka: SI77392060

Telefon: +386 4 258 7000

E-mail: info@merkurnepremicnine.si

 

Dejavnost družbe MERKUR nepremičnine, d.d.:

Družba MERKUR nepremičnine, d.d. je pogodbeni upravnik vseh 23 maloprodajnih in vseh logističnih kapacitet podjetja Merkur Trgovina d.d. Upravljamo tudi druge objekte v Sloveniji. Vse to nas obvezuje, da skupaj z lastnimi inženirji in s pogodbenimi podizvajalci zagotavljamo optimalne  pogoje delovanja maloprodajnih, logističnih in pisarniških kapacitet.

Glavne dejavnosti družbe  MERKUR nepremičnine d.d. so:

  • Prodaja lastnih poslovnih prostorov po planu predvidenem v NFP
  • Oddaja lastnih prostih poslovnih prostorov
  • Upravljanje (facility management) objektov
  • Organizacija in oddaja stojnic za vikend promocije v skupnih prostorih prodajnih centrov

Upravljanje prostorov zajema čiščenje objektov, urejanje  okolice, tehnično vzdrževanje  objektov in oskrba z vsemi potrebnimi energenti.

Ključna strateška usmeritev podjetja MERKUR nepremičnine, d.d., je:

  • biti kompetenten, konkurenčen partner, ki izvaja in organizira najboljše upravljalske storitve prodajnim centrom in logističnim skladiščem družbe  Merkur trgovina d.d.
  • oddaje prostih lastnih pisarniških, prodajnih in skladiščnih površin
  • svoje storitve upravljanja objektov nuditi na trgu ostalim lastnikom večjih trgovskih objektov na področju Slovenije.