Poslanstvo družbe

MERKUR nepremičnine, d.d. kot podjetje, ki vedno ponudi optimalno rešitev storitev upravljanja objektov.

Dejavnost podjetja Merkur nepremičnine, d.d.

Podjetje MERKUR nepremičnine, d.d., je pogodbeni upravnik vseh 23 maloprodajnih in vseh logističnih kapacitet podjetja Merkur trgovina, d.d. Upravljamo tudi druge objekte v Sloveniji. Vse to nas obvezuje, da skupaj z lastnimi inženirji in s pogodbenimi podizvajalci zagotavljamo optimalne pogoje delovanja maloprodajnih, logističnih in pisarniških kapacitet.

Glavne dejavnosti družbe Merkur nepremičnine d.d. so:

  • Prodaja lastnih poslovnih prostorov po planu predvidenem v NFP.

  • Oddaja lastnih prostih poslovnih prostorov.

  • Upravljanje (facility management) objektov.

Upravljanje prostorov zajema čiščenje objektov, urejanje okolice, tehnično vzdrževanje objektov in oskrba z vsemi potrebnimi energenti.

Družba MERKUR nepremičnine, d.d., ima v lasti naslednje trgovske centre oz. nepremičnine:

NEPREMIČNINE

Trgovski centri:
TC Primskovo Kranj, Cesta Staneta Žagarja 67, 4000 Kranj
TC Ljubljana Vič, Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana
TC Mojster Koper , Šmarska cesta 2, 5000 Koper-Capodistria

Pisarne, Skladišča:
Skladišče Slovenj Gradec
Poslovni kompleks Naklo – LAMELA II

Ostali objekti:

Objekt Pivka na Krasu, Snežniška 2, 6257 Pivka na Krasu
Poslovni prostor Velenje

Trgovski centri, skladiščni prostori Naklo in del pisarniških prostorov v Naklem se oddani v najem družbi MERKUR trgovina, d.o.o. Za del ostalih nepremičnin ima družba že sklenjene pogodbe s podnajemniki, nekaj je prostih kapacitet, ki so na voljo zunanjim najemnikom po konkurenčnih najemninah.