POSLOVNO SKLADIŠČNI KOMPLEKS NAKLO

POSLOVNA STAVBA MERKUR NAKLO   V poslovni stavbi Merkurja v Naklem, Cesta na Okroglo 7 (poslovna cona Naklo), smo z optimizacijo podjetja in racionalno izrabo poslovno pisarniških prostorov sprostili večji del pisarniških površin v lameli 1 (najstarejši srednji del zgradbe ima prosto del pritličje, 1., 2., 3. in 4 nadstropje)…

TC MERKUR PRIMSKOVO

Objekt TC Merkur Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 67, Kranj se nahaja na vzhodnem delu mesta Kranj v trgovski coni ob avtocesti LJ-Jesenice na izvozu Kranj vzhod. Uporabnih površin objekta je 14.391 m2. TC Merkur Primskovo je dvoetažen objekt sestavljen iz AB skeleta in oblečen s Trimo izolacijskimi fasadnimi ploščam. Vizualno…

Type: Centri

TC MERKUR JESENICE

TC Merkur Jesenice, Spodnji plavž 4, Jesenice se nahaja v mestnem predelu Jesenice – Plavž na skupni površini 12.789m2. V omenjenem območju (Jesenice – Plavž) prevladujejo trgovski objekti, proizvodni objekti in skladiščne hale. Uporabnih površin objekta je 6.886 m2. Objekt (P+N) je bil v osnovi proizvodno skladiščni, zgrajen leta 1960.…

Type: Centri

TC MERKUR VIČ

Prodajni center Merkur Vič, Gerbičeva 101, Ljubljana s spremljajočo infrastrukturo se nahaja v mestnem predelu Ljubljana – Vič, ob Cesti v mestni log z dostopom preko Tbilisijske ali Gerbičeve ulice na površini 17.869 m2. Uporabnih površin je 7.487 m2. V sklopu TC Vič so naslednji objekti: Prodajno mesto: Objekt prodajalne…

Type: Centri

TC MERKUR MOJSTER NAKLO

Poslovno trgovinski kompleks TC Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 8, Naklo, se nahaja ob industrijski coni Naklo ob avtocesti Ljubljana – Jesenice ob avtocestnem izvozu Kranj zahod na površini 16.572 m². Uporabnih površin je 6.034 m². V TC Mojster Naklo vse površine najema Merkur trgovina, prostih kapacitet za oddajo v…

Type: Centri

TC MERKUR MOJSTER KOPER

Obravnavani poslovni kompleks trgovskega centra se nahaja na področju, ki je omejeno na severu z hitro cesto, na jugovzhodu s Šmarsko cesto in na zahodu z Ulico 15. maja. Obravnavana soseska je namenjena poslovni dejavnosti. V sklopu kompleksa je prodajalna TC Merkur s pripadajočimi nadstrešnicami za skladiščenje in izdajo materialov.…

Type: Centri

OBJEKT Pivka na Krasu

Poslovni objekt – trgovina in skladišče (A,B) z delom dvorišč Poslovno trgovska lokacija na kateri so sledeči objekti: Prodajni objekt A (zgrajen 1980, armiranobetonski, fasada klasična brez toplotne izolacije) Objekt B (zgrajen pred več kot 80 leti- konstrukcija: masivna, opečna in kamnita) – uporaba kot skladišče Objekt C (zgrajen 1898-…

Type: Lokali

POSLOVNI PROSTOR VELENJE

Nepremičnina se nahaja v Velenju in sicer ob Šaleški cesti, ki povezuje Velenje s Slovenj Gradcem in predstavlja eno izmed glavnih mestnih cest. Poslovni prostori (bivša trgovina Big Bang) se nahajajo v več lastniškem trgovsko poslovnem centru v NC Velenju, Kidričeva 2b, v nadstropju objekta. Objekt je bil zgrajen leta…

Type: Lokali

SKLADIŠČE SLOVENJ GRADEC

Skladiščni objekt je bil zgrajen 2009 na lokaciji Ronkova ul. 35 v Slovenj Gradcu, namenjen je za skladiščenje gradbenega materiala in izdelkov črne metalurgije, pritlična hala višine 6 m, jeklena konstrukcija, fasada – sendvič elementi trimo, elektrika, neogrevano. Površina zemljišča je 9.070 m², uporabnih površin je 1.246 m².  

Zemljišče Oldhamska Kranj

Zemljišče se nahaja v Kranju ob Oldhamski cesti, locirano med stanovanjskimi bloki in cesto in v naravi predstavlja zelenico. Po podatkih iz leta 2015 gre za območje zemljišč namenjenih za stanovanja (večstanovanjska stavbe) vendar je območje parcel varovano kot območje kulturne dediščine in navedena posebna določba, ki določa: območja so…

Type: Zemljišča