TC MERKUR MOJSTER NAKLO

tcnaklo

Poslovno trgovinski kompleks TC Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 8, Naklo, se nahaja ob industrijski coni Naklo ob avtocesti Ljubljana – Jesenice ob avtocestnem izvozu Kranj zahod na površini 16.572 m². Uporabnih površin je 6.034 m².

V TC Mojster Naklo vse površine najema Merkur trgovina, prostih kapacitet za oddajo v najem ni.

Kompleks TC Merkur Mojster Naklo sestavljajo naslednji objekti:

Trgovsko upravni objekt

V osnovi je objekt armirano betonski (P+2N), zgrajen leta 1960. V letih 1993, 2000 in 2005 je bil v celoti dograjen in adaptiran. Dograjeni del objekta je jeklena konstrukcija s stekleno fasado, ostala fasada je iz alu fasadnih plošč kombiniranih s kamnitimi oblogami.

Skladišče

Objekt iz jeklene konstrukcije in delno klasičnega AB jedra je obdan s pločevinasto fasado; bil je zgrajen leta 1972, leta 1993 in 2008 pa v celoti adaptiran in dograjen. Objekt je pritličen z vmesno etažo v delu tlorisa. Objekt je ogrevan in v celoti opremljen z instalacijami (v delu objekta so pisarniška mesta za komercialo).

Regalno skladišče

Jeklena konstrukcija objekta je v celoti namenjena za skladiščenje metalurških polizdelkov na regalih. Fasada objekta je iz pločevine. Objekt je opremljen z električnimi inštalacijami in telefonom. Skladišče ni ogrevano.