Zemljišče Oldhamska Kranj

zkranj

Zemljišče se nahaja v Kranju ob Oldhamski cesti, locirano med stanovanjskimi bloki in cesto in v naravi predstavlja zelenico. Po podatkih iz leta 2015 gre za območje zemljišč namenjenih za stanovanja (večstanovanjska stavbe) vendar je območje parcel varovano kot območje kulturne dediščine in navedena posebna določba, ki določa: območja so namenjena večstanovanjskim stavbam, ki so že realizirana. Površina zemljišča je 1.309 m2.