Zemljevid nepremičnin

Trgovski centri, skladiščni prostori Naklo in del pisarniških prostorov v Naklem so oddani v najem družbi MERKUR trgovina, d.d. Za del ostalih nepremičnin ima družba že sklenjene pogodbe s podnajemniki, nekaj je prostih kapacitet, ki so na voljo zunanjim najemnikom po konkurenčnih najemninah.